Warmtewet

Met de invoering van de Warmtewet is er voor de eigenaar van een collectieve verwarmingsinstallatie die thermische energie levert aan afnemers met een aansluitvermogen <100 kW nog al wat veranderd. Als Thermische Energieleverancier bent U verplicht het warmtenet te registreren en U te houden aan de in de warmtewet vastgelegde regels.

Zo moet er jaarlijks tenminste een keer een gespecificeerde eindverrekening worden opgesteld.

Er moet een deugdelijk boekhouding zijn met registratie van meterstanden en registratie van de gebruikersgegevens. Let op want het zijn ook nog eens privacy gevoelige gegevens die dus niet vrij op straat mogen komen te liggen.

Om de geleverde thermische energie te kunnen registreren zijn er meetmogelijkheden per woning. Water en Meer kan voor u het traject van metervervanging die gemiddeld eens per 15 jaar nodig is begeleiden en sturen. Ook de communicatie met de bewoners kan Water en Meer voor u oppakken en uitvoeren.

Indien u nog geen register bijhoudt van alle storingsmeldingen gerelateerd aan de collectieve installatie dan kan Water en Meer dit voor u samen met de installateur verzorgen. U bent als warmteleverancier wettelijk verplicht om een keer per jaar een rapportage van de storingen te publiceren.

In verband met de compensatieverplichting bent u als thermische energieleverancier verplicht om bij elke leveringsonderbreking van langer dan 4 uur de huurders een compensatie te verstrekken. Dit is dus niet op verzoek van de huurder maar u moet dit proactief doen vanaf het moment dat u bekend bent met de duur van de leveringsonderbreking. Ook hierbij kan Water en Meer u assisteren.

Waar voor de introductie van de Warmtewet leveranciers wanbetalers gewoon konden afsluiten zijn er nieuwe regels van kracht met de invoering van de Warmtewet. Water en Meer kan u hierbij helpen.

Contact

bel ons

06 22516791