Klimaat Onderzoek

In veel gebouwen zijn er klachten aangaande het binnenklimaat. Vaak wordt geklaagd over tocht en koudeval. Vaak hebben de klachten te maken met perceptie maar ook met onbekendheid met de werking van de klimaatinstallatie. Het informeren van de gebruikers is dan ook in veel gevallen een heikel punt. Hier schort het nogal eens aan. Veel klachten zijn verholpen als de gebruiker weet waarom iets gebeurt of juist niet gebeurt. Communicatie is dan ook vaak het sleutelwoord. Water en Meer kan de vertaalslag voor u maken van de regel technische omschrijving tot een werkbaar document voor de gebruikers.

Maar niet altijd is het alleen een vertaalslag die de oplossing aanreikt. In bepaalde gevallen kan daadwerkelijk de klacht gegrond zijn en werkt de klimaatinstallatie daadwerkelijk niet zoals dat is gemeend. Door de klachten te analyseren en de gebruikers (zowel klagers als niet-klagers) te interviewen en de resultaten te vergelijken kan vaak naar voren worden gehaald, in combinatie met vergelijking van de werkplekken, waar de klacht vandaan komt.

Vooral door eerst goed te luisteren en te analyseren kan de oorzaak worden achterhaald. In veel gevallen begint men direct aan de knoppen te draaien (zelfs zonder te markeren wat de instellingen waren voor men begon te verstellen) en als het dan niet werkt kan men vaak niet meer terug omdat men niet weet wat terug is. De aanpak van Water en Meer is gebaseerd op analyse, verstellen, beoordelen resultaat, reageren (plan-do-check-act).

Contact

bel ons

06 22516791