Drone

Het vliegen met een drone, werkelijke naam is RPAS (Remotely Piloted Aircraft System),  is in Nederland streng gereguleerd. Alleen bedrijven met een certificaat mogen met drones vliegen en er zijn gebieden aangewezen waarbinnen het vliegen met een drone aan banden is gelegd om te voorkomen dat de burger of militaire luchtvaart in gevaar wordt gebracht door een drone.

Water en Meer kan u ondersteunen bij het inspecteren van uw gebouwen met behulp van een drone.

Het voordeel van de drone is dat er, zonder het aanvoeren van een grote kraan of ladderwagen, snel een inspectie van het exterieur (gevels en daken) van het gebouw is door te voeren. Doordat verschillende camera’s aan de drone kunnen worden gemonteerd kan op allerlei fronten informatie worden verkregen. Met een reguliere camera kunnen bijvoorbeeld close ups worden gemaakt van het schilderwerk of de installaties op het dak, en kan evt. de oorzaak van een lekkage worden opgespoord zonder dat men fysiek het dak hoeft te betreden. Met een thermografische camera kunnen warmtebeelden van het complex worden gemaakt en kan mogelijk iets worden gezegd over koude bruggen of de dichtheid van de gebouwschil. Water en Meer heeft een piloot en een RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) voor u klaar staan.

Contact

bel ons

06 22516791