Technische installaties (TI)

In elk gebouw zijn wel technische installaties aanwezig, zoals bijvoorbeeld

 • toegangsystemen, voor hoofdingang of parkeergarage
 • vertikaal transport, liften en roltrappen
 • horizontaal transport (loopbanden)
 • Verwarming en koeling
  • CV installatie
  • Koelmachine
  • Bij een WKO bronpompen, Warmtepomp, Drogekoeler, etc.
  • Zonnepanelen voor warm tapwate
 • PV panelen voor opwekking elektra
 • Bliksemafleidingsinstallatie
 • Dak en gevel valbeveiliging
 • Afzuiginstallatie
 • Hydrofoorpompen
 • Vuilwaterpompen
 • Brandmeldinstallatie en verdere toebehoren zoals noodverlichting, nevenindicatie, deurkleefmagneten, brandslanghaspels, RWA, dakluiken, etc.

Bij veel van deze installaties moet men ook wekelijks, maandelijks, jaarlijks onderhoudstaken uitvoeren, in veel gevallen is echter onduidelijk wat de status is van het onderhoud en of er daadwerkelijk aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Een van de diensten die Water en Meer aanbiedt is het inventariseren van alle gebouwgebonden installaties en het nagaan van de technische staat van onderhoud. Ook kan een klachten registratie worden nagelopen om te beoordelen welke installatie werkelijk goed functioneert en welke installatie de veroorzaker is van het grootste aantal storingen/problemen.

Na de inventarisatie kan Water en Meer ook een aanbesteding van de onderhoudswerkzaamheden voor een complex of een cluster van complexen voor u opzetten, de aanbiedingen beoordelen en een gunningadvies schrijven. Na acceptatie kan de overdracht worden begeleidt van het oude installatie bedrijf naar de evt. nieuw geselecteerde partij. Hierbij kan Water en Meer u van dienst zijn met het opstellen van een onderhoudsovereenkomst tussen u en de uitvoerende partij. En daarna kan zelfs controle bij de uitvoering voor u worden toegepast en de facturen kunnen worden gecontroleerd.

Als er extra onderhoudswerkzaamheden moeten worden gedaan om bijvoorbeeld een deel achterstallig onderhoud in te lopen dan kan Water en Meer voor u de aanbieding op juistheid, prijs en compleetheid toetsen.

Als alle technische installaties in kaart zijn gebracht is het ook mogelijk om aan de hand van de gegevens een meerjaren onderhoudsplanning (en begroting) op te stellen.

Ook hierbij kunt u dus weer bepalen in hoeverre u Water en Meer inzet voor het beheer van de gebouwgebonden installaties.

Contact

bel ons

06 22516791