Visie van Water en Meer

Bij Water en Meer draait alles om Kwaliteit, Veiligheid en Duurzaamheid van gebouwgebonden technische installaties en daarmee is direct de veiligheid en het comfort van de gebruiker in deze gebouwen op de voorgrond geplaatst.

Water en Meer

Welkom op de website van WaterenMeer.support.

ater en Meer legt zich toe op het ondersteunen van vastgoedeigenaren, huurders van prioritaire installaties en zorginstellingen o.a. voor wat betreft legionella preventie, onderhoud aan gebouw gebonden technische installaties, en meer waar u als de klant behoefte aan heeft. Ondersteuning waar u dus specifiek om vraagt. 

De website kunt u per item via de tabs aan de bovenzijde als een boek met hoofdstukindeling lezen. Steeds kunt u per bladzijde waar u leest direct ons telefoonnummer en email adres terug vinden zodat als u vragen heeft u ons meteen kunt bereiken. Via de knop Contact formulier kunt u vanaf elke pagina direct een vraag stellen.

Neem gerust de tijd om onze website te lezen, heeft u direct vragen aarzel dan niet maar neem contact met ons op.

Wij hopen u voldoende duidelijk te hebben gemaakt welke mogelijkheden Water en Meer u heeft te bieden en horen graag van u.

Introductie: U heeft uw legionella preventie beleid wellicht jaren geleden goed ingericht. Mogelijk zelfs voor 2011. Wij bieden u aan om te controleren of uw beleid in lijn is met de huidige wet- en regelgeving. In 2011 is de wet- en regelgeving voor legionella preventie aangescherpt en mogelijk is uw beleid hier niet in meegegaan. Voor € 250,= exclusief BTW en reiskosten toetsen wij uw beleid. Indien er afwijkingen zijn zullen wij u hierover schriftelijk informeren en aangeven welke kosten gemoeid zijn met het aanpassen van uw beleid.

De pijlers waarop het werk van Water en Meer rust zijn:

Client staat voorop

Kwaliteit en Veiligheid

Deskundig personeel

Betaalbaar

Grip op werkzaamheden

Verantwoording

In stand houden van technische installaties

Contact

bel ons

06 22516791