Warmtewet

Met de invoering van de Warmtewet is er voor de eigenaar van een collectieve verwarmingsinstallatie die thermische energie levert, t.b.v verwarmen en/of warm tapwater, aan zijn/haar afnemers een en ander veranderd.

Zo moet er jaarlijks tenminste een keer een gespecificeerde eindverrekening worden opgesteld.
Er moet een deugdelijk boekhouding zijn met registratie van meterstanden en registratie van de gebruikersgegevens. Let op! Het zijn privacy gevoelige gegevens die dus niet vrij op straat mogen komen te liggen. Men moet dus zorgvuldig omgaan met deze gegevens.
Om de geleverde thermische energie te kunnen registreren zijn er meetmogelijkheden per woning. Water en Meer kan voor u het traject van metervervanging, hetgeen gemiddeld eens per 15 jaar nodig is, begeleiden en sturen. Ook de communicatie met de bewoners kan Water en Meer voor u oppakken en uitvoeren.

U dient een register van storingen bij te houden en jaarlijks te publiceren. Indien u nog geen register bijhoudt van alle storingsmeldingen gerelateerd aan de collectieve installatie dan kan Water en Meer dit voor u in samenwerking met de installateur verzorgen. U bent als warmteleverancier wettelijk verplicht om een keer per jaar een rapportage van de storingen te publiceren.

In verband met de compensatieverplichting bent u als thermische energieleverancier verplicht om bij elke leveringsonderbreking langer dan 4 uur de huurders een compensatie te verstrekken. Dit is dus niet op verzoek van de huurder maar u moet dit proactief doen vanaf het moment dat u bekend bent met de duur van de leveringsonderbreking. Ook hierbij kan Water en Meer u assisteren.

Waar voor de introductie van de Warmtewet leveranciers eventuele wanbetalers gewoon konden afsluiten zijn er nieuwe regels van kracht met de invoering van de Warmtewet. Water en Meer kan u hierbij helpen.

Voor het gehele customer service traject kan Water en Meer u ter zijde staan.

You may wish to consider the stipulations,

Finally, we are able to say that the economic value of these materials is

Some companies charge a set rate for each on the web reiew that you order, while some might affordable papers bill a monthly speed.

growing as people realize that they do not need to restore them as frequently as some other printing products.

the options, and also different search options.