Links

Op dit tabblad Links verstrekt Water en Meer.support zoals de naam aangeeft u specifieke links om direct naar relevante websites te gaan met informatie over legionella preventie.

Voor het melden van een normoverschrijding legionella besmetting gaat u naar de link voor de website van ILenT (inspectie leefbaarheid en transport), hier kunt u de normoverschrijding melden en na opheffing ook weer afmelden. LET OP! Vanaf een besmetting van meer dan 1000 KVE/l is een melding bij ILenT, binnen 48 uur na vaststelling, verplicht voor prioritaire instellingen. Men moet echter nog steeds vanaf een besmetting vanaf meer dan 100 KVE/l per direct beginnen met het uitvoeren van plan van aanpak en extra legionella beheertaken. U moet dus niet gaan wachten tot het uit de klauw loopt alvorens actie te ondernemen. Direct, gedecideerd en correct handelen is van het grootste belang. Water en Meer kan u hierbij ter zijde staan, eventueel de melding doorvoeren bij ILenT, het plan van aanpak opstellen, de gebruikers informeren, als aanspreekpunt voor ILenT, waterbedrijf, bewoners, etc. optreden.

http://www.ilent.nl/

Voor informatie over de ISSO 55.1 en 55.2 volgt u onderstaande link naar de website van ISSO. Deze uitgaven 55.1 en 55.2 zijn specifiek gericht op legionella.

http://www.isso.nl/

U kunt ook naar diverse documenten gaan. Hier kunt u diverse documenten in pdf opmaak die wij voor u hebben klaargezet down loaden.