Klimaat onderzoek

In veel gebouwen zijn er aangaande het binnenklimaat vragen en misschien zelfs klachten, hierom wordt voor of door de eigenaar of gebruiker een klimaat onderzoek in opdracht gegeven. Vaak vraagt de gebruiker zich af hoe de installatie werkt of wordt geklaagd over tocht en koudeval. Soms hebben de klachten zodoende te maken met perceptie maar ook met onbekendheid met de werking van de klimaatinstallatie. Het informeren van de gebruiker is dan ook in veel gevallen een heikel punt. Hier schort het nogal eens aan. Veel klachten zijn verholpen als de gebruiker weet waarom iets gebeurt of juist niet gebeurt. Communicatie is dan ook vaak het sleutelwoord. Water en Meer kan de vertaalslag voor u maken van de regel technische omschrijving tot een werkbaar document en met heldere uitleg voor de gebruikers. Indien nodig worden de bewoners in een bijeenkomst geinformeerd over de werking van de  installatie.

Maar niet altijd is het alleen een vertaalslag die de oplossing aanreikt. In bepaalde gevallen kan de klacht gegrond zijn en werkt de klimaatinstallatie inderdaad niet zoals bedoeld. Middels een klimaat onderzoek waarbij door de klachten te analyseren en de gebruikers (zowel klagers als niet-klagers) te interviewen en de resultaten van meetgegevens te vergelijken kan vaak naar voren worden gehaald, in combinatie met vergelijking van de werkplekken, waar de klacht door wordt veroorzaakt. Als de oorzaak bekend is kan een oplossing worden uitgewerkt en dit is het ultime doel van het klimaat onderzoek.
Vooral door eerst goed te luisteren en daarna te analyseren kan de oorzaak worden achterhaald. Door eventueel aanvullende meetwaarden te verzamelen en deze grondig te bestuderen is te achterhalen waar de klachten door worden veroorzaakt. In veel gevallen begint men direct aan de knoppen te draaien (zelfs zonder vast te leggen wat de instellingen waren voor men begon) en als het dan niet werkt kan men vaak niet meer terug omdat men niet weet wat de basis instellingen waren. De aanpak van Water en Meer is gebaseerd op analyse, verstellen, beoordelen resultaat van de verstelling, reageren (plan-do-check-act).