BRL 6010

Door mijn ervaring met kwaliteitssystemen en mijn kennis van de KOMO BRL 6010 toetsingseisen kan ik er voor zorg dragen dat de voor uw bedrijf noodzakelijke procedures op korte termijn worden opgesteld en kunnen worden geïmplementeerd. Hierna kan de audit worden doorgevoerd en uw bedrijf kan dan opgaan voor de certificering. Na de certificering dragen wij alle gegevens en procedures over aan uw kwaliteitsmanager en dan kunt u het daarna in eigen beheer verder uitvoeren. Heeft u geen kwaliteitsmanager dan kunnen wij u blijvend ondersteunen middels het uitvoeren van de vereiste interne audits en zelfs uit uw naam deelnemen aan de jaarlijkse audit die wordt gedaan door de keuringsinstantie uit naam van de raad van accreditatie.

Dus ook hierbij bieden wij ondersteuning op maat. Afhankelijk van uw eigen structuur kunnen wij hierop naadloos aansluiten en u alleen daar ondersteunen waar u daadwerkelijk ondersteuning nodig heeft.
Laat ook nog een medewerker de cursus legionella inspecteur volgen, en certificeren tot legionella inspecteur, dan kan uw bedrijf ook installatiewerkzaamheden voor prioritaire complexen doorvoeren en in voorkomend geval een risico analyse en beheersplan opstellen. Water en Meer kan uw medewerker met raad en daad ondersteunen en begeleiden.