Technische installaties

In elk gebouw zijn wel technische installaties aanwezig, zoals bijvoorbeeld

 • toegangsystemen zoals draai- of schuifdeuren, eventueel voorzien van luchtgordijn, voor hoofdingang, berging of parkeergarage
 • vertikaal transport, liften en roltrappen
 • horizontaal transport (loopbanden)
 • verwarming en koeling
  • CV installatie
  • Koelmachine
  • Bij een WKO bronpompen, Warmtepomp, Droge koeler, etc.
  •  Zonnepanelen voor warm tapwater
 • PV panelen voor opwekking elektra
 • Bliksemafleidingsinstallatie
 • Dak en gevel valbeveiliging
 • Afzuiginstallatie
 • Hydrofoorpompen
 • Vuilwaterpompen
 • Brandmeldinstallatie en verdere toebehoren zoals noodverlichting, nevenindicatie, deurkleefmagneten, brandslanghaspels, RWA, dakluiken, etc.

Bij veel van deze technische installaties moet men ook wekelijks, maandelijks of jaarlijks onderhoudstaken uitvoeren, in veel gevallen is echter onduidelijk wat de status is van het onderhoud aan een specifieke technische installatie en of er daadwerkelijk aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Een van de diensten die Water en Meer aanbiedt is het inventariseren van alle gebouwgebonden technische installaties en het controleren van de staat van onderhoud. Ook kan een klachten registratie worden nagelopen om te beoordelen welke technische installatie werkelijk correct functioneert en welke technische installatie de veroorzaker is van het grootste aantal storingen/problemen.

Na de inventarisatie kan Water en Meer ook een aanbesteding van de onderhoudswerkzaamheden voor een complex of een cluster van complexen voor u opzetten voor de technische installaties, de aanbiedingen beoordelen en een gunningsadvies schrijven. Na acceptatie kan de overdracht worden begeleidt van het oude installatie bedrijf naar de evt. nieuw geselecteerde partij. Hierbij kan Water en Meer u van dienst zijn met het opstellen van een onderhoudsovereenkomst tussen u en de uitvoerende partij. En daarna kan zelfs controle bij de uitvoering voor u worden toegepast en de facturen kunnen door ons voor u worden gecontroleerd.

Als er extra onderhoudswerkzaamheden moeten worden gedaan om bijvoorbeeld een deel achterstallig onderhoud in te lopen dan kan Water en Meer voor u de aanbieding op juistheid, compleetheid en prijsstelling toetsen.
Nadat alle technische installaties in kaart zijn gebracht is het ook mogelijk om aan de hand van de verkregen gegevens een meerjaren onderhoudsplanning MJOP (en begroting MJOB) op te stellen.
Ook hierbij kunt u dus zelf weer bepalen tot hoe ver u Water en Meer inzet voor het beheer van de gebouwgebonden installaties.